โรงเรียน ปลอดโควิด-19 นักเรียน 2020

29/06/2020 COVID-19
โรงเรียน ปลอดโควิด-19 นักเรียน 2020

โรงเรียน ปลอดโควิด-19 นักเรียน 2020

โรงเรียน ปลอดโควิด-19 นักเรียน 2020 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562

ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการประกาศขยับวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ออกไปยาวนานถึง 45 วัน จากเดิมที่กำหนดเปิดเทอมในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี

และนับจากนี้อีกเพียง 8 วัน ก็จะถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่กำหนด แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงตามลำดับ ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศผ่อน คลายมาตรการการเฝ้าระวังต่างๆ จนถึงระยะที่ 4 รวมถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วทั่วประเทศ แต่ ศบค.เองก็ยังคงกังวล และย้ำเตือนให้ประชาชนคนไทยทุกคนห้ามการ์ดตก หรือประมาทกับการใช้ชีวิตในช่วงผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างเด็ดขาด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมใหม่นี้ หากชะล่าใจแม้แต่น้อย จนเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ถึงตอนนั้นคงกลายเป็นฝันร้ายของประเทศไทยอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลแน่นอน

เพราะนั่นย่อมหมายถึงการระบาดในรอบ 2 ทั้งเชื้อไวรัสมรณะนี้จะสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแบบ Super spread หรือ “ไฟลามทุ่ง” ไปยังบุคคลในบ้าน และผู้ใกล้ชิดของเด็กนักเรียน ทั้ง ครู พ่อแม่ ญาติพี่น้อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีอาการหนักถึงขั้นสูญเสียชีวิต

และก่อนถึงวันเปิดภาคเรียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ทีมข่าวการศึกษา ขอนำเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมใหม่แบบ “New Normal” ในส่วนของ ศธ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีโรงเรียนในสังกัดเกือบ 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 29,467 แห่ง

แยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 27,109 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 1-120 คน 14,665 แห่ง ขนาดกลาง 121-600 คน 11,588 แห่ง ขนาดใหญ่ 601-1,500 คน 689 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 167 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 2,358 แห่ง แบ่งเป็นขนาดเล็ก 1-499 คน 1,168 แห่ง ขนาดกลาง 500-1,499 คน 687 แห่ง ขนาดใหญ่ 1,500-2,499 คน 264 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 2,500 คนขึ้นไป 239 แห่ง

“…เปิดเทอมใหม่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สพฐ.กำหนดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 รูปแบบ 1.การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก 2.การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบดาวเทียม เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน และ 3.การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ หรือครูอาจกําหนดเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา นักเรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป” ดร.อำนาจ ฉายภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในยุค “New Normal”

เลขาธิการ กพฐ. ยังเน้นย้ำด้วยว่า สำหรับ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1-120 คน เปิดเทอมใหม่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่มี

Tags : , , , , ,
แสดงความคิดเห็น
ข้อดีของเรา Virus Kill Pro

 

1. ใช้เครื่องพ่นละอองฝอยนำเข้าจากเยอรมัน

2. น้ำยาสูตรพิเศษนำเข้าและได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ

3. ให้บริการทั่วประเทศ พ่นง่ายใช้เวลาไม่เกิน30นาที

4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ราคามิตรภาพ คุ้มคุณภาพสำหรับทุกคน

Questions & Answer

covid-19

Q: สามารถฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 หรือไม่?

A: ได้ผล 99.99% คับมีผลทดสอบจาก europe และหน้า website ของ medimark

Q: มีผลกระทบกับคน จากสารฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเอกสาร หรือ โต๊ะทำงานหลังจากพ่นยาหรือไม่?

A: สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมขาติ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
* ร้านอาหารต้องล้าง เช็ด ก่อนทาน *

Q: จะสร้างความเสียหายกับผนังที่ติด wall paper หรือไม่?

A: ไม่มีผลต่อผนัง grade bio ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ระยะเวลาในการพ่นยา และปล่อยทิ้งไว้ ก่อนเข้าทำงานได้ 30- 60 นาที

Q: หลังจากพ่นยา สารฆ่าเชื้อโรคจะคงอยู่นานแค่ไหน?

A: 3 วันหลังจากพ่น

พ่น covid-19

close(x)

viruskillpro line@